top of page
skica věž.JPG
20_01_21_Janakova_1NP.jpg
cim_fasada_2.jpg
Vitezna_skica_vnitroblok.jpg
17_09_15_1NP_skici2_a.jpg
skica viladům.jpg

What constructions do we design / range of services

 

We offer our clients complete services and support in all phases of projects from project preparation after its implementation and commissioning. We have extensive experience, especially with complex projects reconstruction with subsequent new construction, including interior equipment and interiors. We also deal with contemporary architecture, especially in the historical surroundings and also in the context of the Czech countryside.

 

Experience and implementation team

 

We can offer experience with orders from private interiors to cultural buildings reconstruction and infrastructure projects. We have a team of experienced professionals in all related professions. We also have long-term cooperation with a number ofcompanies of realization and we can organize and conduct tenders and provide clients with support in selecting a contractor and supervision over the actual implementation.

 

As we suggest

 

At the beginning of every construction is the need of the client. We try to define this together and embody it in a comfortable, functional and quality architecture.

 

Because good architecture is created where the client's wishes and work meet in a constructive way architect and implementer, we always try to cooperate with the entire team throughout the contract. Like your own We perceive success as a long-term cooperation with a number of designers - specialists and implementers in all of them fields.

 

What we enjoy

 

We enjoy it when the house is useful and beautiful We enjoy challenges; we like to move on the border where the old and the new meet. We make extensive use of natural materials that resist time well (stone, wood, glass, metal) We are interested in new technologies and materials, especially where they allow you to design energetically more efficient and user-friendly buildings.

 Jaké stavby navrhujeme / rozsah služeb 

 Zkušenosti a realizační tým 

Můžeme nabídnout zkušenosti se zakázkami od soukromých interiérů po kulturní stavby, rekonstrukce a infrastrukturní projekty. Máme k dispozici tým zkušených odborníků ve všech navazujících profesích. Rovněž dlouhodobě spolupracujeme s řadou realizačních firem a můžeme zorganizovat a vést výběrové řízení a poskytovat klientům podporu při výběru zhotovitele i dohled nad samotnou realizací.

 Jak navrhujeme 

Na začátku každé stavby stojí potřeba klienta. Tu se snažíme společně definovat a vtělit do pohodlné, funkční a kvalitní architektury.
Protože dobrá architektura vzniká tam, kde se konstruktivním způsobem potkají přání klienta a práce architekta a realizátora, snažíme se vždy o spolupráci celého týmu v průběhu celé zakázky. Jako svůj úspěch vnímáme dlouhodobou spolupráci s řadou projektantů- specialistů a realizátorů ve všech oborech.

 Co nás baví  

Baví nás, když je dům užitečný a krásný. Baví nás výzvy. V hojné míře používáme přírodní materiály, které dobře odolávají času (kámen, dřevo sklo, kov). Zajímáme se o nové technologie a materiály, zejména tam, kde umožňují navrhovat energeticky efektivnější a uživatelsky přívětivější budovy.

bottom of page