top of page

Depozitář Hradenín

stavební povolení, 2016

Objekt se nachází na východní straně areálu Hradenínské tvrze v rámci památkově chráněného území. Dům byl nevyužitý a zanedbaný převážnou část 20. století. Posledním využitím objektu byl kravský chlév. Rekonstruovaný objekt je určen k úschově sbírkových předmětů muzea středočeského kraje.

projekční tým:

Irena Hrabincová Dipl. arch., Ing. arch. Eva Schilhart Faberová, Ing. arch. Tomáš Pavlík

dodavatelé:

statika: RECOC s.r.o.

bottom of page