top of page

Dostavba Městské knihovny ve Stockholm

soutěž, 2007

Návrh pro přístavbu k slavné stockholmské knihovně od Erika Gunnara Asplunda je inspirován původním návrhem prostorového uspořádání (od Gunnara samotného) hmoty okolních budov do čtyř kvádrů paralelních s hlavním objektem knihovny. Návrh vytváří pěší spojnici mezi úrovní ulice a plánovanou zastávkou metra a populárním kopcem s observatoří a parkem, které se nacházejí za stávající budovou knihovny. Mezi čtyřmi štíhlými bloky nové knihovny, propojenými pod úrovní terénu servisními prostory, zasedacími místnostmi, zázemím a archivy, se rozkládá krajina, která znovu vytváří původní tvar kopce, jehož část byla odstraněna v rámci stavby původní knihovny, a obsahuje odpočinkové zóny a místa k setkání, částečně osazené, částečně s dlážděnými/ tvrdými povrchy.

Coperated with:

YEW CHOONG CHANEM, MY DAT LIU - 3LAB

Suplliers:

bottom of page