top of page

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích

v realizaci

Architektonické řešení je zcela podřízeno požadavkům památkové péče a zachování původního historického rázu a vzhledu kostela. Projekt řeší zajištění nosných konstrukcí malovaných podhledů (kleneb), lokální opravy napadených míst krovu, novou střešní krytinu (vč. nového laťování) a opravu oblasti římsy a podřímsí, a odvodnění střechy. Dílčí opravy kostela Všech svatých nemění půdorysné ani výškové rozměry objektu.

Coperated with:

Irena Hrabincová Dipl. arch., Ing. arch. Eva Schilhart Faberová, Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. Karel Košek

Suplliers:

statika: RECOC s.r.o., zdravotní technika: Ing. Aleš Kořínek, terénní úpravy: Ing. Tomáš Štefánek

bottom of page