top of page

Lávka pro pěší ve Zdicích

realizace, 2015

Nová lávka pro pěší a cyklisty překlenuje cca. 4-5 m hlubokou rokli potoka, protékajícího podél Husovy ulice. Lávka je napojena na ulici Petra Bezruče, která se tak stane přirozenou spojnicí mezi centrem města, obytnou čtvrtí nacházející se mezi ulicemi Husova, Velizská a Poncarova, a areálem Knihova. V současné době je jedním z hlavních úskalí využití areálu jeho špatná přístupnost pro pěší a nemožnost parkování pro motoristy - přístup ze přiléhající státní silnice (Husovy ulice) je zcela bez chodníku a přechodů pro chodce. Lávka a přechod pro chodce, opatřený světelnou signalizací, vytvoří bezpečnou a snadnou přístupovou cestu pro pěší i cyklisty ze všech částí města. Podél ulice Husova je plánováno vytvoření parkovacích míst pro návštěvníky areálu.

Coperated with:

Irena Hrabincová, Dipl. Arch., Ing. arch. Richard Bartík, Ing. arch. Julie Plasová, Ing. arch. Jakub Sedlák

Suplliers:

bottom of page