top of page

Muzeum české vesnice v Kouřim

realizována 1. etapa, 2016

Muzeum České vesnice přináší koncepci dostavby areálu za použití v něm již postavených či uložených staveb a dalších staveb, které byly vytipovány v původních lokalitách i objektů, které byly definovány typologicky tak, aby ve své konečné podobě areál představoval průřez lidovou architekturou české vesnice. K tomuto účelu projekt využívá jak prvky urbanistické: náves, uspořádání usedlostí směrem od návsi ven z vnitřního prostoru vesnice s hospodářskými dvory, zahradami a sady a nakonec poli a loukami či pastvinami.

Coperated with:

Ing. arch. Jakub Sedlák, Ing. arch. Julie Plasová, Ing. arch. Tomáš Pavlík

Suplliers:

statika: RECOC s.r.o.

bottom of page