top of page

Návrh vjezdu a vizuální koncept areálu elektrárny

v realizaci

Návrh řeší umístění vjezdu do rozšiřovaného areálu elektrárny a teplárny v Plané nad Lužnicí, dopravu uvnitř areálu. Součástí projektu je rovněž barevné a grafické řešení stávajících a nově realizovaných stavebních objektů a celkový vzhled areálu.
V návaznosti na tento projekt je ve spolupráci s klientem nyní připravována optimalizace využití jednotlivých stavebních objektů, jejich stavební úpravy a úpravy interiéru.

Coperated with:

Suplliers:

statika: RECOC s.r.o., energetické poradenství: Ing. Jakub John, požárně bezpečnostní řešení: Ing. Martin Trčka

bottom of page