top of page

Obnova areálu gotické tvrzi v Hradeníně

v realizaci

Projekt je komplexní obnovou areálu gotické tvrzi a bývalého panského sídla v obci Hradenín (Plaňany, Střední Čechy). Jedná se unikátní doklad typologie sídla drobné šlechty z období vrcholného a pozdního středověku.Je navržena prezentace jedinečné stavby hlavní věže (14.stol.) pro širokou veřejnost (kopie historického krovu a zastřešení, zpřístupnění věži, historický interiér v patře), dostavba chybějících střech přilehlých bašt (tyto budou sloužit jako galerie k prezentaci historie sídla) a využití objektu bývalého kravína jako vnější schránky novostavby hlavního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně.

projekční tým:

Mgr. V. Rišlink, Irena Hrabincová Dipl.Arch.

dodavatelé:

bottom of page