top of page

Oprava kostela sv. Markéty v Šonově

v realizaci

Projekt se zabývá havarijním stavem části nosné konstrukce falešných kleneb v kostele svaté Markéty v Šonově nedaleko polských hranic.

Coperated with:

Irena Hrabincová Dipl. arch., Ing. arch. Eva Schilhart Faberová, Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. Karel Košek

Suplliers:

statika: RECOC s.r.o.

bottom of page