top of page

Rekonstrukce a přestavba hájovny a stodoly z 19. stol.

v realizaci

Celková stavební obnova bývalé hájovny v oblasti Posázaví.

projekční tým:

dodavatelé:

bottom of page