top of page

Statek Vernéřovice

studie, 2016

Statek je tvořen třemi stavbami v obdélníkovém půdoryse s centrálním dvorem. Hlavním záměrem bylo vrátit statku život a adaptovat jej na důležité komunitní místo pro setkávání a pěstování sousedských vztahů i pro širší veřejnost (turisté, atd.). V letním období bude pro komunitní účely sloužit předzahrádka a dvůr statku s novým skleníkem.

projekční tým:

Irena Hrabincová Dipl. arch., Ing. arch. Eva Schilhart Faberová, Ing. arch. Martin Chudíček

dodavatelé:

bottom of page