top of page

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi

dokumentace pro provedení stavby, 2020

V letech 2019 a 2020 došlo k přeprojektování vstupní budovy do muzea lidových staveb v Kouřimi, na základě požadavků investora.
Hlavní hmota vstupní budovy je pojata jako „moderní stodola“. Je zčásti zasazena do svahu podél přístupové cesty. Její objem a proporce vycházejí z tradičních hospodářských budov lidové architektury. Vstupní budova tak představuje jakousi moderní „stodolu“, jejíž umístění stranou od hlavního areálu respektuje tradiční umísťování hospodářských budov v prostoru českého venkova a zároveň, vzhledem k vizuálnímu oddělení od historických exponátů skanzenu, umožňuje umístění moderního zázemí, které současný provoz muzea vyžaduje, aniž by byl narušen historický charakter areálu.

Coperated with:

Irena Hrabincová Dipl. Arch., Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ksenia Liutenko, Markéta Jakešová

Suplliers:

RECOC - ing. Zbyněk Pechan

bottom of page